โปรแกรม รับจำนำ ขายฝาก อัญชัน

 

โปรแกรม รับจำนำ อัญชัน เป็นโปรแกรมบันทึกขายฝากสำหรับร้านทอง ร้านโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจรับขายฝากและจำนำ ที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบรายเดือน มีความสามารถในการเก็บข้อมูลขายฝากที่ง่าย ตรงความต้องการของร้านทองทั่วไป สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยส่วนลดส่วน-เพิ่ม เมื่อไถ่ถอน รวมทั้งค่าปรับ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นได้  มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้หลากหลายตามต้องการ เช่น ค้นหาชื่อ-สกุล บัตรประชาชน มีสรุปรายประจำวันและสรุปรายเดือน เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย

 

โปรแกรม รับจำนำ ขายฝากอัญชัน จะช่วยลงบันทึกการขายฝากอย่างเป็นระบบ ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณดอกเบี้ย ลงรายรับ-รายจ่าย จากการขายฝาก ต่อดอก และไถ่ถอนอัตโนมัติ สามารถดูประวัติการฝากของลูกค้าแต่ละรายย้อนหลังได้ กรณีลูกค้าทำบัตรหายหรือลืมนำมา สามารถค้นหาบัตรได้ง่ายและรวดเร็วเป็นที่ประทับใจลูกค้า ดูรายงานการขายฝาก ต่อดอกไถ่ถอน ดูรายงานสินค้าหลุด สัญญาที่ครบกำหนด หรือกำลังจะครบกำหนดได้

 

คุณสมบัติของโปรแกรม

 • บันทึกข้อมูลลูกค้า ด้วยโปรแกรม ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะ (AG Customer)
 • บันทีกข้อมูลสินค้าขายฝากเป็น รูปภาพสินค้า หรือสแกนเอกสาร เช่น ทะเบียนรถ จากโปรแกรทได้โดยตรง
 • กำหนดอัตราดอกเบี้ยขายฝากได้อิสระ
 • กำหนดรอบวันครบกำหนดไถ่ถอนได้อิสระ
 • ออกแบบให้ทำงานบนหน้าจอเดียว จึงใช้งานง่ายและสะดวก ไม่ต้องสลับหน้าจอไป มา
 • ป้องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูลสาระของสัญญาหลังจากลงรายการเรียบร้อย ป้องกันการทุตริต และ ป้องกันการขัดแย้งของข้อมูล
 • มีระบบการตั้งรหัสผ่าน สำหรับการเข้าใช้โปรแกรม สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมให้กับผู้ใช้งานได้หลายระดับ รวมถึงการแก้ไขสาระของสัญญาด้วย
 • ค้นหาข้อมูลสัญญาที่มีประสิทธิภาพ สามารถเคีย์ในการค้นหาได้จากสัญญา จากเลขบัตรประชาชน จากเลขสัญญากำหนเอง จากชื่อ หรือนามสกุล
 • สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวันจากการฝาก ไถ่ถอน ต่อดอก ดูสัญญาที่ครบกำหนด หรือกำลังจะครบกำหนด ทุกรายงานสามารถพิมพ์ออกกระดาษได้
 • รายงานทุกรายงาน สามารถกำหนดวัน หรือช่วงวันที่ต้องการดูได้อย่างอิสระ
 • ออกใบเสร็จรับเงินกรณี ต่อดอก หรือไถ่ถอนได้
 • ออกตั๋วขายฝากได้ทั้งแบบSlip และแบบใหญ่(A4 ครึ่งใบ) และแบบสัญญาเต็มรูปแบบได้
 • มีระบบการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • สามารถย้ายข้อมูลเก่า(สัญญาปิดแล้ว) แยกเก็บไว้ต่างหาก เพื่อลดขนาดของฐานข้อมูลหลัก ทำให้โปรแกรมทำงานได้รวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลกลับมาได้หากต้องการ

 

 

ตัวอย่างหน้าจอ

Video สาธิตการใช้โปรแกรม ตอนที่ 1 การรับขายฝาก จำนำ (10 นาที)

Video สาธิตการใช้โปรแกรม ตอนที่2 การต่อดอก ไถ่ถอน การรายงานต่างๆ (9 นาที)

Video โปรแกรมข้อมูลลูกค้า

 

ดาวโหลดโปรแกรมฟรี สำหรับ WindowsXP

ดาวโหลดโปรแกรมฟรี สำหรับ Windows7 และ Windows8

ไฟล์ Add IN สำหรับการลงไฟล์ระบบ ให้ดาวโหลด แล้วติดตั้งไฟล์นี้ด้วยนะครับ

ดาวโหลดไฟล์ ADDIN