GENIUS SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

Agency Genius  คือผู้ช่วยเหลือธุรกิจของคุณในด้านการจัดการ เรามีซอพแวร์ที่หลากหลาย โดยซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นทุกชิ้นเกิดจากการประสานประสบการณ์ ระหว่างผู้ที่อยู่ในวงการนั้นๆกับทีมงานพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ทำให้ซอฟแวร์สามารถตอบสนองต่อความต้องการสูง ใช้งานได้จริง อีกทั้งออกแบบให้มีความยืดหยุ่น ค่าพารามิเตอร์หรือค่าคงที่ต่างๆผู้ใช้เป็นผู้กำหนดเอง ซอฟแวร์ทุกชิ้นคำนึงถึงความสวยงามของหน้าจอ ออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่สลับซับซ้อน แม้ผู้ไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน ก็สามารถใช้โปรแกรมได้ ทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซอฟแวร์มีระบบป้องกันแบบหลายชั้น ควบคุมด้วยรหัสผ่าน ผู้ใช้ทุกคนต้องใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่านก่อนเข้าโปรแกรม และรหัสพนักงานกับรหัสผ่านนี้ยังเป็นตัวกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย มีระบบสำรองข้อมูลป้องกันข้อมูลสูญหาย อีกทั้งการต่อยอดทำได้ง่าย ผู้ใช้สามารถติดต่อกับโปรแกรมเมอร์ได้โดยตรง เพื่อแก้ไขซอฟแวร์ให้เข้ากับธุรกิจของท่านได้อย่างสูงสุด

โปรแกรมของเรา